projekty /// o nás /// kontakt

projekty


Pumpa - vodní prvek pod žižkovskými schody, Praha
autoři - Savka Marenić, Adam Šustek
fáze - soutež
rok - 2022


_V minulosti byla vodní pumpa ve veřejném prostoru důležitým prvkem života obyvatel, indikátorem různorodých aktivit, které naplňovaly nejen jejich každodenní hygienické potřeby. Ze současného města se vzhledem k rozvoji technologie význam a funkce pumpy vytrácí, třebaže se jedná o mobiliář, který může městský prostor obohatit o celou řadu aktivit a tím ho přiblížit svým obyvatelům.

Navrhované dílo se úzce snaží navázat na původní odstraněnou pumpu. Vztahuje se k ní svým umístěním, materialitou, funkcí ve městě a samotným fungováním. Svým přehnaně vertikálním tvarem a konstrukcí z litinových tvarovek je citace původní pumpy hnaná do extrému. Vrcholem je pak pokřivené madlo, jehož pumpováním se nespustí voda z boční hlavice, ale z vrcholu pumpy vystříkne pod tlakem voda čerpaná z původní studny do jemného vodního poprašku, jenž se rozptýlí po okolí. Boční kohout je napojen na pitnou vodu z vodovodního řádu a spouští se tlačítkem v čele hlavice. Dílo pracuje se zkušeností a očekáváním diváka, jeho fantazií a určitou mysticitou a techno-nostalgií, kterou vodní pumpy v nás všech vyvolávají. Dílo by se mělo stát součástí již tak velmi specifického porstoru a svým fungováním podpořit život lidských i nelidských obyvatel Žižkova.


work less©